Budbringere 1

Budbringere tidligere kaldet profeter, bringer budskaber fra højere verdener, fra opstegne mestre, ærkeengle o.l.

Budbringeres budskaber/dikteringer er bl.a. afhængige af budbringernes åndelige stade og disse har derfor ofte visse større eller mindre menneskelige fejl p.g.a. deres iboende ego, som jo endnu næste  alle på Jorden har i mere eller mindre svækket grad (dog ikke "referenten" og Martinus, som jo begge var blevet egofrie inden udførelsen af deres værker, Kristusbrevene (Kristi Breve) og Det 3. Testamente).

Dette kan så igen blive en hindring for mange i forbindelse med at acceptere disses budskaber (splinten i disses øjne, bjælken i ens eget).

Budbringerne kan i bedste fald selv efterhånden nærme sig Mesterstadiet og derved efter deres opstigning blive opstegne Mestre og derved kan disses budskaber gradvis blive "renere", ofte afspejlet i at budskabet generelt bliver dybere og mindre dømmende. Herved efterhånden også mindre af "de gode" contra "de onde" i deres budskaber.

Vi er jo alle som udgangspunkt skabt med et "ego" for at kunne klare os i denne verden af dualitet. (Læs evt. Kristibreve.dk)

Der vil dog her stadig være visse begrænsninger grundet jordens generelt mørke tilstand, de, der primært er målgruppen for budskabet og begrænsningerne i frigivelse af en højere sandhed, som i øvrigt er progressiv over tid.

Budskaberne er altså herved delvis også bundet til den tid, de er fremkommet i. Specielt skete der en ændring, da den kosmiske videnskab (iflg. Martinus' foredrag nedskrevet i Kosmos 7 og 8) blev frigivet ved en verdensimpuls i 1920 (som den moderne videnskab blev det ved en anden impuls i år 1900).

Martinus fik kosmisk bevidsthed på det tidspunkt og udgav 1. bind af Livets Bog i marts 1930.

I 1973 blev det mytiske, okkulte og åndelige frigivet.

I februar 1973 døde Mark Prophet, Elizabeth Prophets mand og Elizabeth Prophet overtog ansvaret for Summit Lighthouse og megen værdifuld ny viden strømmede ud til større og større tilhængerskarer.

Det meste af denne viden, er stadig gældende og ingen budbringer har haft en så stor udbredelse og en så omfattende samling af viden, forståelse og udbredelse i verden i de sidste 100 år.

I AM bevægelsen begyndte ligeledes at udgive sine I AM Discourses i begyndelsen af 1930'erne altså 30- 50 år efter Madame Blavatsky grundlagde den teosofiske lære. Den okkulte viden blev (iflg. Martinus) ved en ny impuls frigivet i 1973, på det tidspunkt, hvor Elizabeth Clare Prophet overtog Summit Lighthouse efter sin mand Mark Prophets død i februar 1973.

I øvrigt er der ofte det interessante fænomen, at ledere og følgere til tidligere bevægelser sjældent anerkender de nye.

D.v.s. at disse bliver i den viden og forståelse, de har opnået i deres nuværende bevægelse og derfor går glip af den nye impuls og dens medfølgende viden og forståelse.

At disse tidligere bevægelser stadig har følgere, kan dog også have den mission at tale til nogen i vor tid, der måske ellers blot eksempelvis ville være ateister elller tvivlende kristne.

De kan da senere i dette liv eller det følgende tage det næste trin på deres udviklingsstige.

----------

Martinus er ikke nævnt blandt disse, da han er af en anden kategori.

Han behøvede ingen Mester til at diktere den viden han nedskrev, da han selv var en Mester med fuld kosmisk bevidsthed fra sit 30. år (d.v.s. allerede en Mester før fødslen (tidligere ofte kaldet avatar*) og derfor selv hentede den viden ned, der blev til Det Tredie Testamente (Gamle Testamente, Nye Testamente, Tredie Testamente).

PS Man bør ikke her lade sig vildlede af andres (ofte med rod i over 100 år gamle bevægelser) evt. påstande om det modsatte men selv sætte sig ind i Martinus' liv og værk.

At man ikke altid er enig i alt, hvad han skriver, bør ikke være en hindring, da man da blot lægger dette til side og så måske senere tager det op igen.

At han af og til var i kontakt med de åndelige Mestre er en anden sag: læs om Martinus' arbejde med:

*En avatar er en åndelig Mester genfødt på Jorden for på det pågældende tidspunkt at fremme menneskenes udvikling, et ego-frit væsen med kosmisk bevidsthed, der altid er i balance og derfor aldrig indeholder og udtrykker lavere følelser som vrede, angst, begær o.l. eller deler mennesker op i de gode og de onde (dem mod os).

Gud elsker alle mennesker lige meget, da vi alle har Gudsgnisten (Guds Rige) i os.

At vi ikke er lige langt i vores udvikling er en anden sag, men da vi alle har det evige liv, betyder dette intet på den lange bane.

Der er altid nogen foran os og nogen efter os i udvikling.

Læs mere om Martinus: