Nada:

 

Nada står for den 6. (purpur, gylden) stråle af tjeneste og fred.

Nadas hjertemelodi (keynote) er:

 Mattinata (’Tis the Day),” Ruggiero Leoncavalio

 

 I sit sidste liv, for ca. 2700 år siden, voksede hun op som den yngste i en større børneflok, hvor hun satte sit eget liv til side for at tage sig af sin familie og sørge for, at de andre søskende kom godt i vej.

Den kærlighed (uden antydning af bitterhed) hun derved udviklede til alt og alle gjorde, at hun kunne forlade dette liv og blive en opstegen mester.

 

 

Nada

Den største kærlighed, I kan søge og finde, er inden for blomsten af jeres hjerte.

Kærlighed er den integrerende kraft af selvfølelse i Guds elskede hjerter

Mange søger kærlighed uden for selvet, for på en eller anden måde, at ønske at modtage påskønnelse, opmærksomhed og hengivenhed fra en anden for at bringe dem til et punkt hvor de værdsætter deres selvstændighed.

Hvad jeg gerne vil dele med jer i dag, er, at den største kærlighed, som I kan søge og finde altid er inden i blomsten i jeres eget guddommelige hjerte, hvor Gud dvæler, hvor lyset er, hvor jeres ægte Selvhed allerede er Selvrealiseret i kærlighed, og hvor alle dyder er tilgængelige for jer at opleve.

I ved dette intellektuelt; I har hørt det gennem mange kilder.

Og dog er der til tider stadig den dynamik, at hvis I ikke føler jer menneskeligt værdsatte, elskede, af en anden på den måde, I føler, I har brug for, er der smerte, sorg og der sker en værdisænkning af jeres ånd.

Og på en eller anden måde kollapser denne synkende følelse i jer jeres glæde, og I søger derefter på en eller anden måde den kærlighed igen uden for jer selv gennem en anden, gennem en eller anden oplevelse, gennem de ydre sanser snarere end gennem Åndens indre sanser.

Jeg bringer en rose af trøst til jeres hjerte, så I altid vil kende og føle, at jeres Guds-lys er den største skat inden i jer, at her findes kærligheden i overflod, at jeres Selvhed er fuldstændig og hel.

Og uanset hvad en anden udvendigt gør mod jer, selv gennem alle former for trusler, manglende bevidsthed eller respektløshed for, hvem I er og hvem I repræsenterer, vil I vide, at der er en integritet af værenhed, der forbliver ukrænkelig inden for ægte kærlighed - Guds kærlighed til Gud og for Gud – som I altid kan trække på for jeres sande glæde, lykke og velvillighed.

Denne kærlighed velsigner jer indefra i en konstant strøm af perfektion og gennem den medskabende proces, hvor jeres glæde kan være fuldkommen, jeres sang kan blive sunget og jeres essens kan blive delt med alle.

Ja, det er sandt, at hvis nogle ikke fuldt ud respekterer integriteten af den helhed, som I er indeni som jeres integrerede selv, så skal I generobre det, manifestere det, erklære det og udstråle det.

For kærlighedens kraft, der flyder gennem jeres hjerte, er essensen, der giver jer mulighed for at være Gud i manifestation, kærlighed i virkelighed og glæde gennem de medfølende udstrålinger og arbejder, som I engagerer jer i, så jeres liv kan blive fuldt og erkendt inden for jeres sfæriske værenhed i Gud.

Der er mange læresætninger i denne tid om det indre barn, den indre familie og elementerne i selvhed, der kræver beslutsomhed og integration.

Med magneten af kærlighed - til Gud inden i jer - kan alle disse opleves som helheden i jeres væsen gennem fokus på jeres virkelighed i Guds hjerte.

Og når I forstår denne proces, kræver det ikke årtiers indre undersøgelse, psykologisk analyse eller psykiatrisk omsorg for at bringe jer til det punkt, hvor I forstår jeres sande natur og oplever den hellige værenhed i jeres Virkelige Selv.

Kærlighed er den aktive og blomstrende kraft, der bringer ethvert element i jeres sjæl, som I har kastet fra jer, tilbage til kernen i jeres identitet, hvorved I kan kender jer selv, som Gud kender jer; hvorved I kan være jer selv som Gud er inden i jer; hvorved I kan forstå jer selv gennem højere mindfulnes*, der udstråler en frekvens af hellig gnosis** og som ved***, fordi den ser, føles og oplever i mange dimensioner af værenhed samtidig.

Når I erkender jeres Selvhed i Gud som en elsket, virkelig som en elsket af Gud, så skinner al mindre kærlighed og gårsdagen - og nonsens om ikke-selvet blegner til en ubetydelighed og vitaliteten i jeres naturs kerne af kærlighedslys stråler frem.

Jeg bringer igen dette frem for jer, så I kan indse, at til tider endda indviede på vejen**** oplever et midlertidigt bortfald af deres følelse af selvidentitet i Gud, som derefter kræver heling og den integrerende proces med genoprettelse i kærlighed for at ske.

Så lad kærligheden synge inden i jer. Lad kærlighed flyde gennem hele jeres væsen. Og lad lyset, som I er, skinne klart i dag, mine elskede!

Jeg takker jer.

 

Heartscenter marts 2011

 

* egtl. nærmest opmærksomhed

** gnosis, indre viden

*** eng.cognize, ved, (er)kender

***** vejen eng. path, sti

 

 

fra bogen

David Christopher Lewis:

Wisdom Teaching of the Lords of the Seven Rays: with the Maha Chohan (kindle)

 

 

---------

 

Heartscenter:

Nada

 

TSL Encyclopedia:

Nada