De Opstegne Mestre

Kristus:

"Undrer I jer over, at jeg, Kristus, er vendt tilbage til jer på dette tidspunkt for at forklare jer, hvad I har gjort mod jer selv?

Hvordan ville det være muligt for nogen åndelig legemliggørelse af KÆRLIGHED at forblive fjern fra en sådan åndelig smerte og undlade at række ud for at yde hjælp, når der er mulighed for hjælp?

Derfor, som jeg sagde før, er jeg ikke alene i mit arbejde.

Jeg taler på alle Mestres vegne, når jeg taler gennem disse breve.

Hver Mester tjener dem, der følger hans** jordiske lære.

Hver Mester opfordrer deres tilhængere til at læse, lytte og bede om, at de kan absorbere SANDHEDEN, som findes på disse sider og stræbe efter at rense deres tanker og handlinger og blive udøvelsen af kærlighed for alle."

fra Kristusbrev 9

læs

---------

En opstegen mester er en, der har overvundet det lavere selv eller ego'et ved efter at have gennemgået mange liv med tilhørende oplevelser og lidelser på et tidspunkt er nået til et punkt, hvor han/hun er blevet bevidst om at gå ”vejen” og herved reducere sit ego og tilsvarende forøge sin sjælskraft.

Gennem mestringen af strømmen af energi i sit eget væsen såvel som sine omgivelser, når han/hun på et tidspunkt en grad af formåen, der bringer sjælen i overensstemmelse med hans/hendes egen Guddommelighed.

(Jesus svarede dem: »Står der ikke skrevet i jeres lov: ›Jeg har sagt: I er guder‹? (Johannesevangeliet Kapitel 10 vers 34)

Jesus: "Guds rige er inden i jer." (Luk. kap. 17 vers 20-21) 1948 overs. *

Han/hun bliver da bevidst i og ét med Gud i sig og bevidst om Guds tilstedeværelse på det åndelige plan, i alle andre, i sine omgivelser og overalt i Universet (Kosmos).

Denne beherskelse driver ham/hende frem til genforeningen med Gud og det udviklede Kristus-Selv, demonstreret ved Opstigningen i Lyset, ritualet for tilbagevenden til "Faderhjemmet" , ved Kristi synlige (ikke fysiske) Himmelfart** eller Opstigen.

Dermed udtrykket "Opstegen Mester".

Dette ritual kan foregå ved overgangen til det åndelige rige (Himmelfarten) eller endda efter en kortere eller længere forløsende periode derefter.

Opstegne Mestre tjener som menneskehedens Lærere fra Åndens Riger.

Den Guddommelige Plan er, at alle mennesker til sidst skal opnå opstigningen og bevæge sig fremad i åndelig evolution ud over denne planet.

Opstegne Mestre er oplyste Åndelige Væsener, som levede på jorden, stod overfor de samme udfordringer, vi står over for i dag og blev genforenet med Gud.

I dag tjener de som menneskehedens lærere fra Åndens Riger. De vejleder, beskytter, inspirerer og heler menneskeheden.

De er lærere i ordets sande betydning.

De kan hjælpe os med at vokse i ethvert område af vores liv og opnå det virkelige formål med livet: at blive et med Gud ved opstigningen.

Opstegne Mestre er en del af Det Store Hvide Broderskab, der består af:

Opstegne Mestre***, Elohim**** og Ærkeengle*****. (Udtrykket "Hvide" refererer til den strålende aura af Lys, der omgiver disse.)

Sanat Kumara er et eksempel på en Mester fra  Guddomsriget ét med Guddommens højeste bevidsthed (se link herunder).

Men husk, at uanset hvor højt en Mester har udviklet sig, er det stadig en evig individuel personlighed (som vi), der ikke må forveksles med Gud eller Guddommen, hvori vi lever, røres og er!  (Apost.Gern. 17,28)

---------

Ang. budbringere og de Opstegne Mestres lære igennem disse kan kort siges følgende:

Læren igennem budbringerne varierer i indholdets højde-niveau alt efter bl.a. budbringernes eget stade (hvor megen ballast disse stadig har/havde af gamle overbevisninger fra dette og tidligere liv), målgruppen, tidspunktet de blev givet (progressiv åbenbaring), samt de Mestre, de er budbringere for.

(Her taler vi kun om de ægte budbringere (de som rent faktisk er i kontakt med de Mestre, de hævder at være i kontakt med (kendes på frugterne)).

Her kan man i forbindelse med Kristus' budbringere generelt sige, at de som kalder ham: Jesus og/eller Jeshua (hans navn i Palæstina for 2000 år siden) og/eller Kristus kan være ægte.

De som bruger andre navne er falske. Hvorfor:

Da Jesus Kristus har ca. 4,3 milliarder følgere på Jorden og dermed i rimelig kendt som Jesus Kristus ville det ikke give mening at benævne ham andet. At han måske benævnes ved et andet navn i himlen ændrer ikke på dette.

Sammenligner vi budbringerne, er de, der modtager den højeste viden dem med det mindste ego og mindst ballast.

Her er jeg kun vidende om én budbringer uden ego: Referenten af Kristusbrevene.

 Martinus, der opnåede Kosmisk Bevidsthed som 30 årig og via denne nedskrev

Det Tredie Testamente (Det Gamle (øje for øje), Det Nye (du skal elske din næste)) -gældende for den nye tidsalder.

Martinus er nu den opstegne Mester Martinus og arbejder især for udbredelsen af Det Tredie Testamente.

Andre budbringere kan give supplerende viden på diverse områder men ikke højere viden end de ovennævnte.

---------

Fra Bibelens verden kan vi ud over Jesus, (Kristus for Jorden, Frelser, Verdenslærer og eksemplet for alle at følge) nævne:

Maria, Jesus' mor og nu Verdensmoder, Jesus' far: Josef, nu også kaldet Saint Germain og Elias/Johannes Døberen, og Johannes "Den elskede" apostel),  Paulus, nu Hilarion og "De tre vise mænd", nu El Morya (Mesteren More), Kuthumi og Djwal Kul og Moses nu Lord Ling.

---------

Der findes mange andre Opstegne Mestre end de her nævnte, der har levet her på Jorden.

Martinus fortæller selv i Per Thorells dagbog:

"Mesteren Koot Hoomi*  fulgte interesseret Martinus' arbejde med livsmysteriets løsning. Dette var dog kun af interesse, ikke for at hjælpe og ikke af jalousi.

Martinus ved dette, fordi han ved flere tilfælde, når han arbejdede ved skrivemaskinen, fornemmede Koot Hoomi's nærværelse og "så" hans iagttagende ansigt bag sin skulder."

I bogen Martinus erindringer fortæller Martinus:

"Et af de symboler, der gav mig flest spekulationer var hovedsymbolet. Jeg måtte udføre adskillige udkast og skitser, før alle detaljer var kommet på plads. Da jeg en dag stod ved mit tegnebord og lagde sidste hånd på dette symbol, blev jeg klar over, at jeg ikke var alene. På hver side af mig stod en hvidklædt skikkelse, en "åndelig mester". Helt tavse og passive stod de en stund med korslagte arme og betragtede symbolet. Så nikkede de og forsvandt igen. Men fra den dag mærkede jeg, at jeg havde hele den åndelige verdens sympati og støtte."

----------

Som vi i slutningen af 1800-tallet havde ikke-opstegne Mestre som El Morya, Koot Homi og Djwal Kul (se herover), har vi i vor tid f.eks. Dalai Lama og Eckhart Tolle.

 *          Læs mere her: Guds sønner og døtre

**          På dansk: Kristi Himmmelfart

***        Opstegne Mestre (Ascended Masters)

****      Elohim

*****    Ærkeengle

******* Koot Homi staves nu som regel: Kuthumi.

----------

SL Encyclopedia :

Kindle

Bog:

Læs mere om Koot Homi/Kuthumi her:

----------

Læs om Martinus og hans værk her

Læs om vejen mod den højere åndelige verden og dens beboere: