More

(tidligere "El Morya)

 

(Vil nu kaldes More, fordi han er så "much more".

end han som ikke-opstegen var for 130-140 år siden.

da han sammen med Koot Homi (nu Kuthumi)

var aktiv i Theosophical Society.

(De opsteg begge i slutningen af 1800-tallet)

Det, at han har været Thomas More spiller nok også ind.

 

 

El Morya står for den 1. stråle af Guds vilje.

More repræsenterer de guddommelige egenskaber:

Mod, sikkerhed, magt (kraft), åbenhed, selvtillid, pålidelighed, tro og initiativ.

Dette er Faderens principper, statens, den udøvendes, herskerens.

 

Fordi han kyndigt har udvist disse væsentlige dyder,

har More gennem mange liv båret magtens krone

og hersket over mange kongeriger klogt og retfærdigt.

 

Hans herredømme har ikke været en diktators, der kræver, at hans undersåtter

underkaster sig hans menneskelige vilje; men i stedet har hans fortolkning af

at regere været: Gud-over-mænd og hans begreb om sande statsmænd er:

Guds overmænd.

 

Han inspirerer i sine emner oplyst lydighed mod Guds hellige vilje.

Statsmænd, ledere og arrangører er på den første stråle under More.

 

More's hjerte-melodi (keynote) er:

Pomp and circumstance af Elgar

 

Start your day with Heart, Head and Hand decrees

 

 

Tidligere liv

 

Skal have været:

 

Abraham

patriarken fra Det Gamle Testamente.

 

"Melchior"

en af

"de 3 vise mænd

ved Jesu fødsel.

 

Kong Arthur

 

Thomas Beckett

 

Thomas More

 

 

TSL Encyklopedia:

El Morya

 

SL:

El Morya

 

Hearts Center:

El Morya